مؤسسه توانمندساز حضرت‌ رسول (مُحَر)- شعبه خوسف

شعبه خوسف در سال در سال ۱۳۹۶ با اخذ مجوز رسمی از بهزیستی با رویکرد اشتغال‌زایی و کمک به اقتصاد خانواده از طریق احیای ثبت ارزشمند تو بافی، حمایت از خانواده‌های محروم، توجه به معیشت و درمان و مسکن جامعه هدف و دانش آموزان مستعد تحصیلی آغاز به فعالیت کرد…

آخرین اخبار و گزارشات شعبه خوسف

تجهیز سالن کارگاه شعبه خوسف به سیستم گرمایشی

افتتاح اولین مرکز حرفه‌آموزی دستان پرتوان خوسف

بازدید از کارگاه حمایتی -تولیدی

گزارش مله بافی

گالری تصاویر