مؤسسه توانمندساز حضرت‌ رسول (مُحر)

موسسه توانمندساز حضرت رسول ا…(ص) که به اختصار مُحَر نامیده می شود نهادی مردمی و غیر انتفاعی و با مشارکت های مردم جهت رفع نیاز و معضلات اجتماعی در حوزه توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری، آموزشی، مددکاری، بهداشتی و نهایتا توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیری چون خانواده های فاقد سرپرست، بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلولین در سال 1377 با حضور جمعی از نیک اندیشان مجوز خود را از بهزیستی اخذ نمود و در نزدیک به ربع قرن فعالیت مستمر خویش توانست با نیت خیر موسسان و شفافیت در کارکرد و جلب اعتماد خیران از سراسر کشور و حمایت اداره کل بهزیستی استان علاوه بر شهرستان بیرجند (دفتر مرکزی) در شهرهای مشهد، خوسف و زهان نیز اقدام به تاسیس دفتر و شعبه نمایندگی با اهداف خیرخواهانه و در چارچوب مجوز های قانونی اقدام نمود.

محصولات کارگاه دستان پرتوان
آخرین اخبار مُحَر

حضور پررنگ مُحَر در حسینیه عُشاق

آیین کلنگ زنی کارگاه تولیدی حمایتی معلولین

گزارش عملکرد شعبه خوسف در زمینه بهداشت و درمان

برپایی مراسم جشن در آستانه عید غدیر در کارگاه دستان پرتوان

بازدیدکنندگان مُحَر