پیام هیئت مدیره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پیام هیئت مدیره

خیر و خیرخواهی و توجه به هم نوع ، دستگیری از نیازمندان و انفاق کردن مال و ثروت در دین مبین اسلام و سیره عملی بزرگان دینی ما مورد توجه و تاکید بوده و هست.
در همین راستا موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص) سعی نموده است با تأسی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار عليهم السلام بکوشد در این مسیر خدایی گام بر دارد و این چراغ خیر و خیر خواهی را روشن نگه دارد تا واسطه و پلی باشد بین انسانهای سخاوتمند و دستان نیازمند.
از یک سو افراد متنعم و بر خوردار را متوجه وظیفه خطیر توجه به نیازمندان کرده و شرایط ورود به کار خیر را برایشان فراهم نماید و از دیگر سو افرادی که به هر دلیلی گرفتار مشکلات هستند را زیر چتر حمایت خویش قرار دهد. هم انسانهای برخوردار از ثواب کمک به هم نوع و کار خیرشان بهره گیرند و هم کرامت انسانها به خاطر نیاز و مشکلات مالی خدشه دار نشود .
آری محر ، خیریه توانمند ساز حلقه واسط بین خیرخواهان و مددجویان جامعه شد و اینک به خودمان می بالیم که توانسته ایم مددرسان بسیاری از انسانهایی باشیم که بر خورداری از حداقلهای زندگی حقشان بوده ولی به هر دلیلی در شرایط سخت زندگی می کردند و همچنین مفتخریم به حامیان نیک اندیشی که همیشه مرهون الطاف و نیت های پاکشان هستیم و خدا را هم شاکریم که توفیق این آشنایی دوسویه نصیبمان گشته و مشمول دعای خیرشان هستیم.