سرریز اجتماعی یا Social Overhead

بانام و یاد خدای مهربان و پروردگار مددرسان

واقعیت این است که سرریز اجتماعی یا Social overhead مفهومی تعریف‌شده در جوامع پیشرفته جهان می‌باشد. تا جایی که مردم کشورهای توسعه‌یافتهٔ جهان به‌صورت داوطلبانه بین ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد از آورده‌های تمامی جوانب زندگی خود را به دیگران اختصاص می‌دهند این دیگران خود شامل دو گروه می‌باشد: اول کسانی که انسان به آن‌ها عشق می‌ورزد مثل پدران مادران خواهران برادران و خویشاوندان سببی یا نسبی که به پول انرژی، وقت آبرو ارتباطات یا شبکه اجتماعی ما انسان‌ها نیازمند هستند. گروه دوم دهک‌های اجتماعی ضعیف جوامع که عمدتاً شامل سه دهک اولیه یا کف جامعه می‌باشند. در حقیقت زمانی که ما به دیگری کمک می‌کنیم درواقع به خودمان کمک می‌کنیم پیش از دیگری و بیش از همه حال دل خودمان خوب می‌شود و شکوه و معنویتی وصف‌ناشدنی سراسر وجودمان را فرامی‌گیرد دیل کارنگی در کتاب آیین زندگی که بیش از ۱۱۰ سال پیش تألیف شده می‌گوید: «همواره با ۹۰ درصد درآمد خود زندگی کنید و ۱۰ درصد آن را نادیده انگاشته و آن را متعلق به دو گروه فوق بدانید.» شیخ اجل سعدی شیراز هم می‌فرماید:

تونیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز در انجیل نیز آیه‌ای داریم که به آیهٔ عُشریه معروف است و می‌گوید: همواره از تمام آورده‌های زندگی خود و مشخصاً ۱۰ درصد از درآمد ماهیانه خود را به دیگران اختصاص دهید تا سعادتمند گردید.» در قرآن کریم نیز درصدها آیه به موضوع انفاق‌های مستحب و حقوق واجب مالی مسلمین پرداخته‌شده است. خداوند جایگزینی آن را شخصاً تضمین نموده است و خیروبرکت آن را تا ۱۴۰۰ برابر و بلکه بیشتر از آن ضمانت می‌فرماید:

مَثَلُ الَّذِینَ ینْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کلّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ یضَاعِفُ لِمَنْ یشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعَ عَلِیمٌ. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه، یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای هر کس بخواهد آن را دو یا چند برابر می‌کند؛ و خدا از نظر قدرت و رحمت واسع و به همه چیزداناست.

The likeness of those who spend their wealth in Allah’s way is as the likeness of a grain which groweth seven ears, in every ear a hundred grains. Allah giveth increase manifold to whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing