سرریز اجتماعی یا Social Overhead

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سرریز اجتماعی یا Social Overhead

با نام و یاد خدای مهربان و پروردگار مددرسانم

سلام خداقوت وقت شما بخیر عافیت و استغنای الهی

واقعیت این است که سرریز اجتماعی یا Social overhead مفهومی تعریف شده در جوامع پیشرفته جهان می باشد. تا جایی که مردم کشورهای توسعه یافته ی جهان به صورت داوطلبانه بین ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد از آوردههای تمامی جوانب زندگی خود را به دیگران اختصاص میدهند این ،دیگران خود شامل دو گروه می باشد: اول کسانی که انسان به آنها عشق می ورزد مثل پدران مادران خواهران برادران و خویشاوندان سببی یا نسبی که به پول انرژی ،وقت آبرو ارتباطات یا شبکه اجتماعی ما انسان ها نیازمند هستند. گروه دوم دهکهای اجتماعی ضعیف جوامع که عمدتا شامل سه دهک اولیه یا کف جامعه میباشند. در حقیقت زمانی که ما به دیگری کمک میکنیم در واقع به خودمان کمک میکنیم پیش از دیگری و بیش از همه حال دل خودمان خوب میشود و شکوه و معنویتی وصف ناشدنی سراسر وجودمان را فرا می گیرد دیل کارنگی در کتاب آیین زندگی که بیش از ۱۱۰ سال پیش تالیف شده می :گوید: «همواره با ۹۰ درصد درآمد خود زندگی کنید و ۱۰ درصد آن را نادیده انگاشته و آن را متعلق به دو گروه فوق بدانید.» شیخ اجل سعدی شیراز هم میفرماید:

تونیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز در انجیل نیز آیه ای داریم که به آیه ی عُشریه معروف است و می گوید: همواره از تمام آورده های زندگی خود و مشخصا ۱۰ درصد از درآمد ماهیانه خود را به دیگران اختصاص دهید تا سعادتمند گردید.» در قرآن کریم نیز در صدها آیه به موضوع انفاقهای مستحب و حقوق واجب مالی مسلمین پرداخته شده است. خداوند جایگزینی آن را شخصا تضمین نموده است و خیر و برکت آن را تا ۱۴۰۰ برابر و بلکه بیشتر از آن ضمانت می فرماید:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعَ عَلِيمٌ. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه، یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای هر کس بخواهد آن را دو یا چند برابر میکند؛ و خدا از نظر قدرت و رحمت واسع و به همه چیزداناست.

The likeness of those who spend their wealth in Allah’s way is as the likeness of a grain which groweth seven ears, in every ear a hundred grains. Allah giveth increase manifold to whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing

ارادتمند دوست و همراه شما محمد طاهر کرمانی

مدیر مسئول ماهنامه پیشرفت ملی حامی رسانه ای «مُحَر» موسسه حضرت رسول (ص) موسسه توانمندساز