سخن مدیر عامل

موسسه محر به عنوان موسسه ای توانمند ساز با افتخار اعلام میدارد که با تلاش هیئت امنا و هیات مدیره، مدیران کمیته ها، بازرسان و کادر اداری و دیگر همراهان محترم توانسته است اعتماد حامیان و خیران گرانقدرش را کسب کند بی شک این سرمایه عظیم ( اعتماد عمومی اقشار مختلف مردم) بعد از لطف خدا و عنایت رسول گرامی اسلام (ص) نتیجه عملکرد شفاف ، موثر و بموقع مجموعه همکاران در بخشهای مختلف بوده .است این خیریه توانمند ساز با درک درست از جامعه و نیازهای ضروری جامعه سعی نموده است با بهره گیری از همت بلند همراهان گرامی و مشاوره خردمندان ،جامعه گامهای بلندی در راستای اهداف خود بردارد:

۱ – توجه ویژه به اشتغال و تولید ثروت برای جامعه هدف از طریق ایجاد و توسعه کارگاه حمایتی – آموزشی و تولیدی دستان پرتوان در دو بخش دختران کم توان و زنان سرپرست خانوار ایجاد و توسعه کارگاههای حوله بافی (توبافی) تحت عنوان اشتغال خانگی و اعطای تسهیلات ارزان برای ایجاد و توسعه یا پایدار نمودن اشتغالهای کوچک

۲- توجه ویژه به دانش آموزان خانوادههای تحت پوشش بطور عام و دانش آموزان مستعد بطور خاص تحت عنوان بنیاد علمی

3- توجه ویژه به خانواده های نیازمند در زمینههای ،معیشت ،مسکن درمان سفر زیارتی و وام قرض الحسنه. همچنین با پیگیریهای مجدانه و تلاشهای فراوان، موسسه موفق شده است مراحل تامین و دریافت زمین برای ایجاد کارگاه و ساختمان اداری را به سرانجام برساند.

۴- پس از فعالیت موفق در شهرستان بیرجند طرح توسعه ساختاری موسسه تا رسیدن به یک موسسه بین المللی در دستور کار قرار گرفت و در این راستا شعب موسسه در شهرهای بیرجند مشهد زهان و خوسف با ثبت رسمی فعالیت خود را آغاز نمودند .

امیدوارم با همراهی همه بزرگواران بویژه نیک اندیشان و حامیان مادی و معنوی مؤسسه شاهد برخورداری همه انسانهای جامعه از حقوق اولیه انسانی باشیم و به کمک هم جامعهای سالم، با نشاط و مرفه داشته باشیم که رنگ و بوی خدا و عدالت در فضای آن جاری باشد.

رمضان احمدی مدیر عامل