اساسنامه و اهداف

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اساسنامه و اهداف

اساسنامه و اهداف
مهمترین اهداف موسسه به استناد اساسنامه ای که به تایید سازمان محترم بهزیستی و نیروی محترم انتظامی، و بـه ثبت اداره شرکتها رسیده است بدین شرح است:
ماده ۱ نام موسسه : موسسه خیریه حضرت رسول الله بیرجند است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار (موسسه نامیده میشود.
ماده ۲ موضوع فعالیت موسسه در حوزه توانبخشی و اجتماعی و پیشگیری و آموزشی میباشد.
ماده ۳ محل : مرکز اصلی موسسه در بیرجند خیابان حکیم نزاری – بین حکیم نزاری ۸ و ۱۰- پلاک ۴/۱۲۳ واقع است و در صورت نیاز میتواند برابر بند ۱۴ ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ در سایر نقاط شعبه دایر نماید.
ماده ۴ تابعیت موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن تابعیت خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.
ماده ۵ مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.
ماده ۶ دارایی اول موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون ریال میباشد که توسط اعضاء موسسه تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفتـه اسـت.
ماده ۷ اهداف موسسه عبارتند از :

1- ایجاد مجتمع های آموزشی شبانه روزی در مقاطع تحصیلی مختلف به منظور استفاده ایتام و مستمندان و بی سرپرستان و معلولین
2- اعطای کمکهای مستمر و غیر مستمر به خانواده های زن سرپرست زنان خود سرپرست، مستمند بی بضاعت اهل ،عرض سادات مستمند ایتام معلولین
3- ارائه خدمات از قبیل ،درمانی آموزشی ،مشاوره کاریابی وکالت ،قیمومت وصایت، ضمانت برای خانواده های مذکور در بند ۱ و بند ۲ ماده ۸ اساسنامه و تحت حمایت
4- تاسیس مراکز آموزشی ،علمی فرهنگی ورزشی ،هنری در مقاطع مختلف تحصیلی به منظور جذب دانش آموزان مستعد مستمند و بورسیه آنها
5- انجام امور انتفاعی شامل شرکتهای صنعتی ،تولیدی خدماتی ،آموزشی و فروشگاههای مصرف و انجام هرگونه معاملات تجاری خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول موسسه و انعقاد قراردادهایی اعم از مشارکت ،مضاربه مساقات مزارعه و انجام عملیات ،امانی حفاظت وصایت ،قیمومت وکالت از اموال منقول و غیر منقول اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین هزینه‌های موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص)
6- جمع آوری کمکهای مردمی به هر اسم و رسم
7- ارائه خدمات توانبخشی به معلولین بیماران روانی سالمندان
8- ایجاد کارگاههای آموزشی حمایتی تولیدی و خدماتی جهت جامعه معلولین جسمی و ذهنی و خانواده های مذکور در بند ۱ و بند ۲ ماده ۷ اساسنامه
9- ارتقاء سطح سلامت جامعه
10- حمایت مالی مستمر و غیر مستمر از خانواده های نیاز مند مورد تایید سازمان بهزیستی و تهیه و تامین جهیزیـه دختران عقد شده نیازمند و همچنین ساخت مسکن و کمک در جهت ساخت و تعمیر مسکن معلولین و زنان سرپرست خانوار
11- ایجاد خانه کودکان به منظور ،مراقبت آموزش و پرورش حمایتهای معنوی فرهنگی و اجتماعی و ورزشی بصورت شبانه روزی از کودکانی که مسئولیت آنها از طریق سازمان بهزیستی استان به موسسه محول می گردد ( شامل کودکان دختر و پسر سنین مختلف )
12- فعالیت در زمینه آسیبهای اجتماعی فقط در زمینه کودکان خیابانی و پایگاههای خدمات اجتماعی
13- حمایت از زنان بدون سرپرست و سرپرست خانوار و ارائه فعالیتهای مددکاری این عزیزان و حمایتهای مالی مستمر و غیر مستمر از آنان
14- فعالیت در زمینههای توانبخشی و نگهداری سالمندان بصورت شبانه ،روزی روزانه مراقبت در منزل و….
15- ارائه خدمات توانبخشی حمایتی و نگهداری و حرفه ای از معلولین جسمی حرکتی بیماران روانی مزمن، ذهنی نابینایان ناشنوایان با تاسیس مراکز ،روزانه شبانه ،روزی ، حرفه آموزی و کارگاههای تولیدی حمایتی و …
16- فعالیت در اجرای کلیه طرحها و برنامه ها در زمینه پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی ( اعتیاد معلولیت ها آسیبهای اجتماعی مشاوره تحقیق و توسعه و….)
17- تاسیس مهدهای کودک
18- فعالیت در زمینه توانمندسازی مددجویان و ایجاد اشتغال آنان با پیگیری از طریق ارگانهای مختلف با ایجادکارگاههای مفید و متناسب با وضعیت آنان
19- تشویق و تشکیل گروههای همیار
20- حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خیابانی با تاسیس مراکز شبانه ،روزی روزانه و نگهداری این عزیزان با هدف پرورش و رشد اجتماعی فرهنگی و ارتقاء سطح سلامت آنان در سنین مختلف شامل دختران و پسران
21- ایجاد پایگاههای سلامت و روان اجتماعی و مرکز اجتماع درمان مدار ( TC) و مرکز کاهش آسیب ( DIC ) و اجرای طرح های پیشگیری
22- جلب و جذب مشارکتهای نقدی و غیر نقدی جامعه
23- ارتباط با ارگانهای بین المللی حمایت از کودکان معلولین و نیازمندان جهت رفع نیازهای این عزیزان و توانمندسازی آنان
24- تعامل با ارگانهای دولتی و غیردولتی در جهت پیشبرد اهداف علمی کاربردی- و پژوهشیدر رابطه با اهداف سازمان بهزیستی کشور
25- اجرای طرحهای آموزشی و پژوهشی با همکاری و حمایت سازمانهای دولتی و غیردولتی
26- برگزاری همایشهای سالانه و گردهمایی اعضای همیاران …..
27- فعالیت در زمینه پیشگیری از معلولیت ،بینایی ،شنوایی ذهنی، روانی و …. )
28- ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی از طریق تاسیس کلینیک مددکاری پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی و مطابق دستوالعملها و ضوابط سازمان متبوع

روشهای اجرایی اهداف
1- تصمیمات اساسی در جلسات هیئت امناء اتخاذ میشود.
2- در جلسات هیئت مدیره بر اساس مصوبات هیئت امنا تصمیمات کاری اتخاذ میگردد
3- توسط مدیران اجرایی ) مسئولین کمیته ها ( تصمیمات هیئت مدیره اجرایی میگردد.
4- مدیر عامل به عنوان مدیر ارشد اجرائی بر این امور نظارت دارد.
5- انطباق عملکرد با اساسنامه توسط بازرسین کنترل میگردد
تبصره
موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیتهای تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت موسسه در زمینههای مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع می باشد.
ماده ۸ هیئت موسس عبارتند از آقایان:
غلامحسین کریم پور فرد
سید حسین خوشرو
محمد اکبرپور
سید حسن عندلیب مقدم
محسن خامسان
تبصره
هیئت موسس بعد از تاسیس موسسه و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال موسسه نخواهند داشت و کلیه صفحات اساسنامه میبایست به امضا هیئت موسس موسسه برسد.
فصل دوم: ارکان
ماده ۹ ارکان موسسه عبارتند از:
۱- هیئت امناء 2- هیئت مدیره ۳- مدیر عامل ۴- بازرس یا بازرسین