اجرای نمایش برای دختران کارگاه به مناسبت دهه کرامت و روز دختر

اجرای نمایش برای دختران کارگاه به مناسبت دهه کرامت و روز دختر

به گزارش روابط عمومی موسسه توانمند‌ سازحضرت رسول (مُحَر)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت گرامی داشت دهه کرامت و روز دختر با حضور در جمع دختران کارگاه توانمند ساز مُحَر برنامه‌های شاد و پرنشاطی را اجرا کردند.