کمیته اشتغال پایدار

معرفی

بر اساس دیدگاه خاص هیاًت مدیره مؤسسه خیریه حضرت رسول ا…(ص) که معتقد به رفغ محرومیت از خانواده های تحت پوشش خود پس از بررسی توان انجام کار اعضای خانواده و ایجاد شغل برای آنان می باشد، در دو مسیر اصلی ، ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های تحت پوشش و معلولین ذهنی وجسمی حرکتی تحت پوشش بهزیستی در دستور کار قرار گرفت و براساس تفاهم نامه شماره 3827/92/919 به تاریخ 15/2/92 مؤسسه خیریه حضرت رسول ا…(ص) پس از معرفی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اقدام به مصاحبه حضوری با آنان نموده توانایی ها ، ضعف ها ومشکلات روحی و جسمی توانخواهان، سابقه بیماری در خانواده ووضعیت جسمی دیگرافراد خانواده ،بررسی شد و پس از تکمیل فرم مخصوص ،توانخواهان در 4 گروه دسته بندی شدند،(حدود 40 نفر)

 • الف – افراد معلول جسمی شدید که قادر به انجام کارهای جسمی نیستند
 • ب – معلولین جسمی قادر به انجام کار
 • ج – معلولین ذهنی خفیف قادر به کار
 • د – معلولین ذهنی شدید که قادربه انجام کار مناسب و کسب درآمد نیستند

از این دسته افراد که توسط بهزیستی شهرستان بیرجند برای مشاور شغلی و اشتغال معرفی شده بودند تعداد 30 نفر به کمیته اشتغال مؤسسه خیریه حضرت رسول ا…(ص)مراجعه نمودند . پس از مصاحبه حضوری ، مشاوره لازم با کارشناسان خبره و آشنا در خصوص نوع کاری که در توان هر توانخواه می باشد صورت گرفت ، جلسات متعددی با مدیریت و هیاًت مدیره شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی ،مجمع امور صنفی ،اداره کل صنعت ،معدن و تجارت ،شرکت اتوبوس رانی بیرجند و … برگزار شد و نهایتاً شغل در نظر گرفته شده به هر فرد پیشنهاد شد.
در حال حاضر تعداد 8 نفر در مشاغل مناسب فعال بوده وبه اطف خداوند از رکود جسمی و روحی خارج شده اند ، تعداد سه نفر کارهای خوب و مناسب خود را که می توانست منشاء تحول در زندگی ایشان باشد به دلایل متعدد رها کرده ، تعداد 4 نفر کار پیشنهادشده را قبول نکردند وسه نفر دیگر در حال پیگیری اشتغالشان هستند که بزودی فعالیت اقتصادی خود را شروع می کنند .

برخی از مشاغل ایجاد شده

 •   یک نفر شاغل در نانوایی
 •   دو نفر شاغل در خیاطی
 •   یک نفر شاغل به عنوان سرایدار مسجد
 •   یک نفر شاغل به عنوان منشی
 •   دو نفر شاغل در تعمیرگاه اتومبیل
 •   یک نفر شاغل در صافکاری اتومبیل
 •   یک نفر شاغل در تعویض روغن
 •   یک نفر شاغل به عنوان مراقب سالمند در خانه سالمندان

گزارش عملکرد

 • موسسه خیریه حضرت رسول طی تفاهم نامه ای با بهزیستی استان خراسان جنوبی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار معلولین فعالیت می نماید.
 •   جهت 25 نفر مشاوره شغلی انجام گرفته است.
 •   زمینه اشتغال 6 نفر سرپرست خانوار معلول مهیا شده است و مشغول به کار شده اند.
 •   معلولین مشغول به کار شده در این طرح از مزایای قانون کار برخوردار می باشند.

مؤسسه خیریه حضرت رسول ا…(ص) دست یاری به سوی عزیزانی دراز می کند که با بکارگیری این مددجویان در کارگاههای تولیدی ومجتمع های اداری و مسکونی بار سنگینی را از دوش جامعه برداشته،آرامش جسمی و روحی ، روانی و اخلاقی رابه این گروه آسیب پذیر اهداء می نمایند.
مؤسسه خیریه حضرت رسول ا…(ص)اعلام می نماید در صورت اعلام آمادگی خیرین عزیزی که توان و آمادگی بکارگیری این عزیزان را دارند ، هزینه بیمه تأمین اجتماعی آنان را حداقل به مدت یکسال پرداخت نماید.