سمیناری

 • ساک دستی پگاه

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 2000 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای نازک
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز : 36*39
  • گلدوزی
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • ساک دستی جاجیم سوغات

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 100 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز :30*34
  • دارای بعد 6 سانتی متری
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  تماس بگیرید
 • ساک دستی سازمان آب

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 2000 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای نازک
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز : 36*39
  • گلدوزی
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۲۵,۰۰۰ ریال
 • ساک دستی فردوس ها

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 2000 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای نازک
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز : 36*39
  • گلدوزی
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • ساک دستی مهربان باشیم

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 1000 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای نازک
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز : 36*39
  • گلدوزی
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیف دوشی ترنج

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 100 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای 
  • با آستر داخلی 
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز :30*34
  • دارای بعد 6 سانتی متری
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • کیف دوشی بته خورشیدی

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 100 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز :30*34
  • دارای بعد 6 سانتی متری
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کیف دوشی کتان جاجیم

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 100 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز :30*34
  • دارای بعد 6 سانتی متری
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کیف دوشی گل بته جاجیم

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 100 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای
  • رنگ بندی : کرم
  • سایز :30*34
  • دارای بعد 6 سانتی متری
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کیف لپ تاپ

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 100 عدد می باشد

  • جنس : کتان 
  •  دارای جیب سنتی جاجیم و دست بافت
  • دارای فوم ضربه گیر
  • رنگ بندی : سورمه ای ،  سبز یشمی ، زرد
  • رنگ ثابت
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • کیف لپ تاپ جیب جاجیم

  این قیمت برای خرید با تیراژ بالای 100 عدد می باشد

  • جنس : کتان پنبه ای
  • رنگ بندی : کرم
  • با  طراحی دلخواه مشتری
  • رنگ ثابت
  • نخ ها بارنگ طبیعی
  • قابل شستشو با دست و ماشین
  • اتو پذیر
  ۴۹۰,۰۰۰ ریال