هیات امنا

اسامی اعضای هیات امنا موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص) :

(به ترتیب حروف الفبا)
۱- جناب آقای مهندس رمضان احمدی
۲- جناب آقای محمد اکبرپور
۳- جناب آقای هادی اکرامی بیرجند نژاد
۴- جناب آقای مهندس ناصر بهداد
۵- جناب آقای مهندس غلامرضا توکلی
۶- جناب آقای غلامرضا جعفرپورمقدم
۷- جناب آقای مهندس علیرضا جمیع
۸- جناب آقای دکتر حسن حسن زاده
۹- جناب آقای دکتر مرتضی خامسان
۱۰- جناب آقای مهدی خزاعی
۱۱ – جناب آقای سید حسین خوشرو
۱۲- جناب آقای مهندس محمد دیمه ور
۱۳- سرکارخانم سارا راغبی
۱۴- جناب آقای حسن رمضانی
۱۵- جناب آقای مهندس ابوالفضل زمینی
۱۶- جنای آقای حمیدرضا سالاری نیا
۱۷- جنای آقای محمدرضا شمشیرگران
۱۸- جناب آقای غلامرضا صبوحی
۱۹- جناب آقای جواد طوفانی نژاد
۲۰- سرکارخانم زهرا عرب پور
۲۱- جناب آقای مهندس محمدحسن فخار
۲۲- جناب آقای محمد قلندری
۲۳- جناب آقای غلامحسین کریم پورفرد
۲۴- جناب آقای محمدعلی کریم زاده
۲۵- جناب آقای مهندس محمد هادی کمیلی
۲۶- جناب آقای محمود گلندی
۲۷- جناب اقای علی گنجی فرد
۲۸- جناب آقای مهندس حمیدرضا لطیفی
۲۹- جناب آقای محمد معینی
۳۰- جناب آقای محمدرضا مکرمی فر
۳۱- جناب آقای ابوالفضل مکرمی فر
۳۲- جناب آقای غلامحسین نارمنجی
۳۳- جناب آقای مهندس حبیب الله نخعی
۳۴- جناب آقای مهندس حسن هوشمندی
۳۵- جناب آقای مهندس علی اکبر یعقوبی