هیات امنا

اسامی اعضای هیات امنا موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص) :

(به ترتیب حروف الفبا)
1- جناب آقای مهندس رمضان احمدی
2- جناب آقای محمد اکبرپور
3- جناب آقای هادی اکرامی بیرجند نژاد
4- جناب آقای مهندس ناصر بهداد
5- جناب آقای مهندس غلامرضا توکلی
6- جناب آقای غلامرضا جعفرپورمقدم
7- جناب آقای مهندس علیرضا جمیع
8- جناب آقای دکتر حسن حسن زاده
9- جناب آقای دکتر مرتضی خامسان
10- جناب آقای مهدی خزاعی
11 – جناب آقای سید حسین خوشرو
12- جناب آقای مهندس محمد دیمه ور
13- سرکارخانم سارا راغبی
14- جناب آقای حسن رمضانی
15- جناب آقای مهندس ابوالفضل زمینی
16- جنای آقای حمیدرضا سالاری نیا
17- جنای آقای محمدرضا شمشیرگران
18- جناب آقای غلامرضا صبوحی
19- جناب آقای جواد طوفانی نژاد
20- سرکارخانم زهرا عرب پور
21- جناب آقای مهندس محمدحسن فخار
22- جناب آقای محمد قلندری
23- جناب آقای غلامحسین کریم پورفرد
24- جناب آقای محمدعلی کریم زاده
25- جناب آقای مهندس محمد هادی کمیلی
26- جناب آقای محمود گلندی
27- جناب اقای علی گنجی فرد
28- جناب آقای مهندس حمیدرضا لطیفی
29- جناب آقای محمد معینی
30- جناب آقای محمدرضا مکرمی فر
31- جناب آقای ابوالفضل مکرمی فر
32- جناب آقای غلامحسین نارمنجی
33- جناب آقای مهندس حبیب الله نخعی
34- جناب آقای مهندس حسن هوشمندی
35- جناب آقای مهندس علی اکبر یعقوبی