کمیته مالی و اداری

گزارش عملکرد

 • کل هزینه های جاری و اثاثیه موسسه شامل (هزینه پرسنلی، آب، برق ، گاز ، وسیله نقلیه ، ملزومات و ….) 6/7% کمک های اهدایی بوده و 4/92 % کمک ها به جامعه هدف اهدا شده است
 •   خدمات هیات امنا (35 نفر)، بازرسین (2نفر) ، مدیر عامل و مدیران کمیته ها تماما رایگان و خیرخواهانه می باشد

اهداف

 • تسریع بخشیدن در تحقق اهداف موسسه
 • ساماندهی اموال منقول و غیر منقول
 • ارائه گزارشات مالی ماهیانه و ارائه بیلان مالی سالیانه

معرفی

این کمیته در راستای اهداف کلی موسسه خیریه حضرت رسول الله(ص)  جهت نظارت بر انجام کلیه امور اداری و مالی موسسه فعالیت می نماید.

وظایف

 • نظارت بر دریافت کلیه هدایای نقدی و غیر نقدی خیرین  و صدور رسید معتبر
 • انجام کلیه امور بانکی
 • ثبت کلیه فعالیت های مالی در دفاتر پلمپ شده و نرم افزار حسابداری
 • پیگیری و انجام کلیه مکاتبات
 • افتتاح حساب برای واریز کمک های محرمانه برای خانواده های واجد شرایط
 • پیگیری جهت ثبت و پرداخت موافقت اصولی برای واحدهای آموزشی و تولیدی کوچک برای معلولین تحت حمایت
 • ارائه لیست مدون از چگونگی کمک رسانی به خانواده های تحت حمایت
 • برپایی جلسات کاری ( 2 بار در ماه) و جلسات هیات مدیره در ابتدای هرماه و جلسات هیات امنا
 • پیگیری مصوبات هیات مدیره
 • برگزاری جلسات با نهاد های مرتبط (سازمان بهزیستی ، سازمان هلال احمر و …) در جهت تحقق اهداف موسسه
 • پاسخگویی به ارباب رجوع و پیگیری درخواست افراد
 • تنظیم اسناد مالی تا مرحله صدور چک و بایگانی
 • تهیه و خرید مایحتاج ضروری اداری و انجام کلیه امور مربوط به اموال موسسه
 • ایجاد هماهنگی در بین ارکان موسسه