هیئت مدیره

بازرسان

1- جناب آقای حبیب اله نخعی ( بازرس اصلی )
2- جناب آقای مرتضی خامسان (بازرس علی البدل)

دارندگان حق امضا

1- جناب آقای غلامحسین کریم پور فرد (نائب رئیس هیات مدیره)
2- جناب آقای هادی اکرامی بیرجندنژاد (رئیس هیات مدیره)
3- جناب آقای مهندس رمضان احمدی (مدیرعامل)

اسامی مسئولین کمیته های موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص)

کمیته مالی و اداری : جناب آقای سید حسین خوشرو

کمیته جذب مشارکت ها : جناب آقای عبدا.. مرشد زاده

کمیته توانبخشی و مددکاری: جناب آقای محمد رضا مکرمی فر

کمیته اشتغال پایدار : جناب آقای مهدی صائب

بنیاد علمی : جناب آقای محمد رضا شمشیرگران

کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان : سرکار خانم سارا راغبی

اسامی اعضای هیات مدیره موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص)

1-غلامحسین کریم پور فرد      نائب رئیس هیأت مدیره

2-هادی اکرامی بیرجند نژاد     رئیس هیأت مدیره

3-محمد اکبرپور                   عضو اصلی  هیأت مدیره

4-غلامرضا جعفرپور مقدم        عضو اصلی  هیأت مدیره

5-محمود گلندی                   عضو اصلی  هیأت مدیره

6-علی اکبر یعقوبی               عضو اصلی  هیأت مدیره

7-سارا راغبی                       عضو اصلی  هیأت مدیره

8-محمد معینی                    عضو علی البدل  هیأت مدیره

9-ابوالفضل مکرمی فر            عضو علی البدل  هیأت مدیره

10-رمضان احمدی                   مدیر عامل مؤسسه

مدیریت شعبه مشهد : ابوالفضل مکرمی فر

 

مدیریت شعبه زهان :حسن امینی زهان