نویسنده رضا صبوری نژاد

حضور جناب آقای مهندس لامعی،مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در کارگاه دستان پرتوان

کارگاه دستان پرتوان افتخار میزبانی از مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی،جناب آقای مهندس لامعی را داشتند.برای ایشان...

حضور سرکار خانم کاشی مسئول دبیرخانه اشتغال بهزیستی کل کشور در کارگاه دستان پرتوان

                                                                                                                                                                                         

حضور جناب آقای مهندس آرین ، رئیس سازمان برنامه ریزی بودجه استان خراسان جنوبی در کارگاه دستان پرتوان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

حضور جناب آقای خدمتی،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند در کارگاه دستان پرتوان