شماره حساب های موسسه

شماره حساب های موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص)

IR930180000000000474054780

IR970120000000004101698252

۶۹۰۰۷۶۴۴۸

۰۱۰۵۵۴۳۲۴۸۰۰۳

IR670170000000105543248003

۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۱۲۳۳

بانک اقتصاد نوین – ویژه دانش آموزان مستعد تحصیلی : ۱-۱۲۳۴۵۶۰۰-۸۵۰-۳۹۰۱

۴۰۰۰۰/۱۱۱/۱۷۵۷۶۸۳/۱

بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعبه مدرس) برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده است.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره موسسه تماس حاصل فرمایید

بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعبه مدرس) برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده است.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره موسسه تماس حاصل فرمایید