شماره حساب های موسسه

شماره حساب های موسسه خیریه حضرت رسول الله (ص)

IR670170000000105543248003

6037991199511233

بانک اقتصاد نوین – ویژه دانش آموزان مستعد تحصیلی : 1-12345600-850-3901

بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعبه مدرس) برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده است.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره موسسه تماس حاصل فرمایید

بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعبه مدرس) برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده است.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره موسسه تماس حاصل فرمایید